Wie is de Cultuurjuf?

Ik ben Ellen Bavinck, de Cultuurjuf. Ik kom op scholen, BSO’s, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen met educatieve projecten. Dat kan een losse les zijn, een lessen serie of een groter project ‘op maat’. Cultuur staat bij mij altijd voorop. Mijn expertise ligt bij theater, muziek, erfgoed en literatuur. Heel vaak zijn mijn lessen een samengaan van meerdere kunstuitingen, bijvoorbeeld een kunst- en theaterles voor groep 6 of een peuter muziekles over het prentenboek van het jaar. Ik kom elke groep met groot enthousiasme bezoeken en probeer de kinderen en leerkrachten te inspireren. Na afloop hoor ik vaak: ‘Wanneer kom je weer, juf?’